Organització

Comitè científic
Lluís Payrató, Marta Fernández-Villanueva, Konstanze Jungbluth

Comissió organitzadora
Marta Fernández-Villanueva, Konstanze Jungbluth, Neus Nogué, Eulàlia Salvat i Tininiska Zanger Montoya

Informació

Departament de Filologia Catalana
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
A/e: club22ub@gmail.com

Amb el suport de

Secció de Lingüística Catalana – GEV
Departament de Filologia Catalana
Universitat de Barcelona

Càtedra de Pragmàtica i Lingüística Contrastiva
Europa Universität Viadrina
Frankfurt Oder, Alemanya

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)

 

filcat grepad gev ffurt daad